ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
      เพื่อให้การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้ศึกษาและดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เสนอข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน  เมื่อ 2012-05-15

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th