ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

การอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมฯ
      คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ ขอเชิญบุคลากรที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบ

เสนอข่าวโดย พิสมัย ชิตชม  เมื่อ 2012-04-18

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th