ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ
      คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เสียค่าลงทะเบียนเอง รายละเอียดดังแนบ...

เสนอข่าวโดย ประยูร ใบบัว  เมื่อ 2012-02-15

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th