ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯปี กศ.53
      มูลนิธิร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้จังหวัด โดย สพป.ยส.1
พิจารณาคัดเลือก นร.ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.2 ปี กศ. 2553 ในสังกัดอำเภอ
มหาชนะชัย คัดเลือก 1 คน

เสนอข่าวโดย พัฒนยุทธ  เมื่อ 2011-01-13

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th