ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

โรงเรียนบ้านคำม่วง ต.ย่อ สพท.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
      โรงเรียนบ้านคำม่วง ต.ย่อ สพท.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านคำม่วง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.5 - ม.3 จำนวน 100 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยมีคณะพระวิทยากรจากวัดบุ่งสะพัง จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากร
(ทวี สืบสอน)

เสนอข่าวโดย ประยูร ใบบัว  เมื่อ 2010-07-06

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th