ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

ให้เข้าเว็บ สพท.ยส.1ใหม่
      เนื่องจาก server สพท.ยส.1 ได้เปิดบริการให้โรงเรียนจำนวนมากอาจมีการอับโหลดไฟล์ที่มีปัญหาขึ้นserver ลุงหงัดจะตรวจสอบเว็บโรงเรียนที่ใช้บริการว่ามีไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ หากมีลุงหงัดจะทำการลบทิ้งจึงขอให้โรงเรียนเข้าเว็บ สพท.ยส.1 เพื่อแก้ปัญหาโดเมนเดิมซึ่งแคขยังออ่านอยู่ดังนี้
1. yst1.go.th 2. 202.143.187.226 3. www.web.yst1.net 4.web.yst1.net

เสนอข่าวโดย ลุงหงัด  เมื่อ 2010-04-05

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th