ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
      สพป.ยโสธร เขต 1 จะแจ้ง/ชี้แจง แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการใช้หลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2556 ตามนโยบายของ สพฐ. ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ กลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรม ครูวิชาการ และครูที่นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เสนอข่าวโดย อ.ประพันธ์ ขลุ่ยเงิน ศึกษานิเทศก์  เมื่อ 2013-06-25

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th