ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

ส่งวุฒิบัตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล(ETV)ปีที่1-2 (ฉบับปรับปรุง)
       ขอให้ครูที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล (ETV) ปีที่ 1-2 (ฉบับปรับปรุง) วิชาวิทย์ คณิต ระดับประถมและคณิต ม.ต้น มารับวุฒิบัตร ได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ กลุ่มนิเทศฯ ติดต่อ ศน.อุษา นามเรืองศรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลาราชการ (วิชาวิทย์ ม.ต้น และครูกลุ่มระดับสูง รอ สสวท.ส่งมาให้อีกครั้ง)

เสนอข่าวโดย ศน.อุษา นามเรืองศรี โทร.085-7772877  เมื่อ 2013-02-05

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th