ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

ด่วน ตรวจสอบข้อมูล M-obec มีหลายโรงมี ข้อมูล เป็น 0
      ให้โรงเรียนตรวจสอบ ข้อมูล ครุภัณฑ์ M- obec ด่วน ตามเอกสารที่แนบ
ถ้าไม่ถูกต้องให้จัดทำข้อมูลได้ที่ http://www.bopp-obec.info/home/ เลือก data management center > DMC 2012 term 2 >เลือกเขต > เลือกโรงเรียน ตามขั้นตอนที่แนบ 2

เสนอข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน  เมื่อ 2013-01-16

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th