ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

ผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔
       สพป.ยส.๑ มีผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๘๓ แห่ง ในระหว่างวันที่ ๒๓ พย. ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะมีการสุ่มตรวจสอบภูมิภาคละ ๑ โรงเรียน ก่อนแต่งตั้ง สพป.ยส.๑ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนผ่านในรอบที่ ๒ นี้ มากที่สุด จึงเรียนแจ้งให้โรงเรียนเป้าหมายเตรียมรับการสุ่มตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการโดยด่วน

เสนอข่าวโดย เกษราภรณ์ ไชยมาตย์  เมื่อ 2012-11-22

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th