ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

แจ้งการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
      รายละเอียดการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะ ยอดเงินไม่เกิน 100,000.บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 1,000.-บาท รายที่ได้รับตั้งแต่ 200,000.-บาทขี้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย รายละ 2,000.-บาท
โอน ณ วันที่ 15 พ.ย 55

เสนอข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เมื่อ 2012-11-15

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th